Påskelden och de andra aktiviteterna på hembygdsföreningens program är inställda på grund av Coronaviruset.