Start söndag 1 juli kl 18 med gudstjänst i kyrkan. Därefter servering av kaffe och våfflor i församlingshemmet.
Vägkyrkan är sedan öppen varje dag (2-15 juli) kl 15-21. Andakt i kyrkan kl 18. Servering av kaffe-saft och våfflor i församlingshemmet. Upplysningar om vägkyrkan lämnas av Annelie Eriksson tel 070-767 34 66