– om livet på tre gårdar 1923-1925
Fredag 25 augusti kl 18.00 i Ödenäs missionshus.

Karin Johansson, f d Ödenäs-bo, visar bilder och berättar utifrån mamma Signes dagböcker.
Kvällskaffe. Varmt välkomna!

Arr: Ödenäs EFS