Ur Borås Tidning 2006-10-10

Ödenäsrep minner om bollegubbarav INGEMAR BRINK

Två buntar rep i gåva har ställt till glädje hos Centrum för bastabinne i Ödenäs. Nu hoppas bastentusiasterna på fler vindsfynd.

Bollegubbar kom och sålde rep...
Nordiska museet i Stockholm har genom intervjuer i början av förra seklet dokumenterat att yrkesfiskarna i Göteborgs skärgård köpte rep tillverkade av granbast, från vad de kallade bollegubbar.
– Rep har varit en stor produkt för bastabinnarna i våra bygder och på andra håll. Detta vill vi naturligtvis veta mer om. Därför är vi riktigt glada över repfyndet från Alingsås. Det är hos Robert Nilsson lek & slöjd i Alingsås som de prydliga repbuntarna hittats. De hade en gång levererats dit för vidareförsäljning. Kanske på 60-talet.
–Vi tror oss också veta var repen kommer ifrån. Sven Johansson, ”Almas Sven”, var specialist på just rep. Vi minns hur han visade sina färdigheter på hembygdsdagar förr, säger Kersti Ingeborn vid Centrum för bastabinne i Ödenäs.
Sven Johansson bodde på Bodasvedjan (Bosvedjan), neråt Bollebygdsgränsen. Det är just i gränslandet mellan Ödenäs, Bollebygd och Töllsjö som bastabinnet varit som störst. Med ett stolstyre, ryggstycket på en stol, som enda verktyg tvinnade Almas Sven fantastiska rep.
Den ena repbunten som som nu kommit tillbaka till Ödenäs är kvar i sin originalförpackning, med ett bastsnöre runt. Den andra bunten har det uppenbarligen sålts en bit rep från. Det ännu osålda är lätt taglat med en ståltråd för att inte snurra upp sig.
På Västergötlands museum i Skara finnas en hel del bastrep, där med Vänerbygd, Kålland, som ursprung.
– Det visar att bastabinne förekommit runt om i landet. Dalsland och norra Öland är också platser med känt bastabinne. Den stora efterfrågan på sillakassar för fisket i västerhavet gjorde att bastabinnet levde kvar längre i och kring Ödenäs, säger Kersti Ingeborn.
Riktigt vad repen som levererades till Alingås var tänkta för vet hon inte. Kanske användes de tidigare vid flottning. Att bastrepen flöt lätt på vattnet och blev mycket starka som våta gjorde repen användbara just för fiske och vattenverksamhet.
–Vi vill gärna höra av dem som vet mer om hur rep av den här typen användes. Vi är också intresserade av att få fler bastprodukter till våra samlingar så att vi ännu bättre kan visa bastabinnets historia och hela bredd. Det finns säkert en del glömt och gömt på vindar och i uthus, säger Kersti Ingeborn.

Centrum för bastabinne

Centrum för bastabinne är ett litet och levande museum, som speglar ett hantverket bastabinnes betydelse för en bygd och dess folk. Bastabinne har rötter i forntiden. Museet visar bastabinneprodukter men visar också hur hantverket går till. Öppet lördagar 10-14. Mitt i Ödenäs, nära kyrkan.


Totten virades kring stolstyret. Almas Sven, Sven Johansson, tillverkar rep på 60-talet. FOTO CENTRUM FÖR BASTABINNE

Här har det sålts en bit rep, Kersti Ingeborn visar den brutna förpackningen. FOTO INGEMAR BRINK
Prydligt leverarat bastrep, med bastsnöre runt. FOTO INGEMAR BRINK

–Titta vilket fantastiskt rep, säger Kersti Ingeborn vid Centrum för bastabinne och visar upp gåvan. FOTO INGEMAR BRINK

ingemar.brink@bt.se
033-28 44 56


Copyright : Ingemar Brink. Publicerat med tillstånd av artikelförfattaren.